Barn, ungdomar och vuxna samlas på våra föreningshelger!

Varje år i maj anordnar Iktyosföreningen en s.k. föreningshelg där samtliga medlemmar inbjuds. Helgen börjar på fredagskvällen med grillning och avslutas på söndagen med lunch. Vi håller till på olika platser varje år. I samband med föreningshelgerna äger också...

Iktyosföreningen är till för Dig och Dina närstående!

Barn, ungdomar och vuxna är våra medlemmar. Det är vi som utgör Iktyosföreningen och våra medlemmar finns över hela landet. Iktyosföreningen grundades i Ängelholm i augusti 1988 av ett antal familjer med diagnosbärande barn. Vi träffar på riks- och regionalnivå på...

Ny och snävare indelning av de olika iktyosformerna!

En vetenskaplig studie från 2009 slår fast att det finns 18 olika former av iktyos, inklusive syndrom där iktyos ingår som ett av symtomen. Det är nya benämningar och snävare indelningar. Formerna finns beskrivna i en vetenskaplig s k konsensusartikel där forskare...