Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Marie Högdin

Ordförande och kontaktperson

Halmstad

tel: 070-211 81 49

18 januari

Regionstyrelsemöte med planering av verksamheter.

23 mars

Regionårsmöte på föreningshuset Husknuten i Halmstad. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

2 maj

Kvällsföreläsning av docent Agneta Gånemo under rubriken ”Från sjukvårdsbiträdeselev till docent – hur barnens svåra sjukdom kan ge en ny livsuppgift”.  Plats: Ocean Hotell i Falkenberg. Injbudan går ut till bl.a. regionmedlemmarna.

27 augusti

Regionstyrelsemöte

September/Oktober

I samarbete med Funktionshinderrådet i Halland anordna en föreläsning i Varberg om iktyos med Agneta Gånemo. Möjligen med musik efter föreläsningen.

19 november

Uppmärksamma nationella iktyosdagen, eventuellt med teater via Hallands Bildningsförbund.