Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Marie Högdin

Ordförande och kontaktperson

Halmstad

tel: 035-13 08 90

Detta händer i år

 

8-24 januari

Utställningen ”IKTYOS – vad är det?” visas på Kulturhuset Fyren i Kungsbacka.

31 januari

Regionstyrelsemöte med planering av aktiviteter.

31 mars

Regionårsmöte på Husknuten i Halmstad. Inbjudan/kallelse går ut till regionmedlemmarna.

4-24 april

Utställning ”IKTYOS – vad är det?” på Medborgarservice i Andersberg, Halmstad.

14 november

Magnus Tideman föreläser under rubriken ”Funktionsnedsättning i ett historiskt perspektiv”. Tiden är 18.00 och platsen är högskolan i Halmstad, i Wigforssalen. Välkomna!

November

Besök på Huseby julmarknad i Växjö. Datum och tid läggs ut senare.

November eller december

Regionstyrelsemöte