Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Marie Högdin

Ordförande och kontaktperson

Halmstad

tel: 035-13 08 90

10 mars

Regionstyrelsemöte.

9 april

Iktyosföreningens region Halland firar 20-år och bjuder in regionmedlemmarna att fira. Regionårsmötet hålls samtidigt.

12 juni

Medlemsträff på Varbergs fästning. Rundvandring och guidad tur. Medtag kaffekorg. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

25 augusti

Regionstyrelsemöte.

Sept./Okt.

Föreläsning om tvättmaskiner, tvättmedel och problem med avlopp vid användning av feta salvor. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

19 november

Uppmärksamma nationella iktyosdagen.

Planerar även utställningen ”IKTYOS – vad är det?” inklusive information på en eller flera platser.

I april månad kommer region Halland ha en större blänkare om iktyos i Polisförbundets tidning.