Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Marie Högdin

Ordförande och kontaktperson

Halmstad

tel: 070-211 81 49

 

17 januari

Regionstyrelsemöte med verksamhetsplanering för året.

18 mars

Regionårsmöte på Husknuten i Halmstad. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

 15 april

Medlemsträff på Kvibille Gästgivargård med ostprovning. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

 30 juni

Grillkväll för regionens medlemmar. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

24 augusti

Regionstyrelsemöte. 

1 oktober

Utställning och infobord om iktyos och Iktyosföreningen på evenemanget ”Hjärnan i centrum”, Halmstad Arena.

12 oktober

Medlemsmöte där vi inbjuder Lena-Maria Vendelius som berättar om sitt liv och sjunger för oss, under rubriken ”En underbar värld”.  Det är på stadsbiblioteket  i Halmstad. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

 10 november

Musik från hjärtat med musikern Oa Larsson, på Servicehuset Karl XI i Halmstad. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.