Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Marie Högdin

Ordförande och kontaktperson

Halmstad

tel: 035-13 08 90

Detta händer i år

 

8-24 januari

Utställningen ”IKTYOS – vad är det?” visas på Kulturhuset Fyren i Kungsbacka.

31 januari

Regionstyrelsemöte med planering av aktiviteter.

31 mars

Regionårsmöte på Husknuten i Halmstad. Inbjudan/kallelse går ut till regionmedlemmarna.

4-24 april

Utställning ”IKTYOS – vad är det?” på Medborgarservice i Andersberg, Halmstad.

September eller oktober

Föreläsning av Bertil Björkqvist om olika beteenden. Fastställt datum och tid lägger vi ut senare.

19 november

Firande av nationella iktyosdagen. Aktivitet återkommer vi till.

November

Besök på Huseby julmarknad i Växjö. Datum och tid läggs ut senare.

November eller december

Regionstyrelsemöte