Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Marie Högdin

Ordförande och kontaktperson

Halmstad

tel: 035-13 08 90

3 mars

Regionstyrelsemöte.

24 april

Regionårsmöte på Gullgrannagården i Eldsberga. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

20 juni

Utflykt till Kvarnen i Knäred. Visning av kvarnen kl 14.00. Inbjudan till utflykten går ut till regionmedlemmarna.

21 september

Regionstyrelsemöte.

19 november

Nationella iktyosdagen. Regionn firar med föreläsning eller teater. Återkommer med information till regionmedlemmarna.

Utställningen ”IKTYOS – vad är det?”. Planerad utställning i Hyltebruk under året. Även om möjligt utställningen i samband med nationella iktyosdagen 19/11.