Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Marie Högdin

Ordförande och kontaktperson

Halmstad

tel: 035-13 08 90

Detta händer i år

 

29 februari

Vi firar skottdagen och sällsynta dagen på servicehuset Karl XI i Halmstad. Vi ser pjäsen ”Strålande tider”, en humoristisk tidsresa. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna. Även allmänheten är välkommen.

16 april

Regionstyrelsemöte med bl.a. planering av årsmötet i regionen.

9 maj

Regionårsmöte på Föreningshuset Husknuten i Halmstad. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

24 september

Regionstyrelsemöte

19-25 oktober

Utställning och informationsmaterial om iktyos och Iktyosföreningen på den s.k. Äppelveckan på Varbergs stadsbibliotek. Fokus under veckan är barn och funktionsnedsättning.

19 november

Nationella iktyosdagen. Marie och Lotta Högdin föreläser om iktyos. Plats och datum återkommer vi till.