Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Marie Högdin

Ordförande och kontaktperson

Halmstad

tel: 035-13 08 90

Här lägger vi ut regionens aktiviteter 2023 när planeringen är klar.

 

17 januari

Regionstyrelsemöte med verksamhetsplanering för året.

18 mars

Regionårsmöte på Husknuten i Halmstad. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

24 augusti

Regionstyrelsemöte.