Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Marie Högdin

Ordförande och kontaktperson

Halmstad

tel: 035-13 08 90

3 mars

Regionstyrelsemöte.

24 april

Regionårsmöte på Gullgrannagården i Eldsberga. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

20 juni

Utflykt till Kvarnen i Knäred. Visning av kvarnen kl 14.00. Inbjudan till utflykten går ut till regionmedlemmarna.

21 september

Regionstyrelsemöte.

21 oktober

Iktyosföreningens region Halland i samarbete med Region Halland Hälsa och Funktionsstöd: Föreläsning av docent Agneta Gånemo, under rubriken ”Från sjukvårdsbiträdeselev till docent” – hur barnens svåra sjukdom kan ge en ny livsuppgift. Inbjudan till regionmedlemmarna.

20 november

Nationella iktyosdagen 19/11 firas dagen efter. Regiomedlemmarna inbjuds till en teaterföreställning i Halmstad. Inbjudan går ut till medlemmarna.