Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Marie Högdin

Ordförande och kontaktperson

Halmstad

tel: 035-13 08 90

3 mars

Regionstyrelsemöte.

24 april

Regionårsmöte på Gullgrannagården i Eldsberga. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

20 juni

Utflykt till Kvarnen i Knäred. Visning av kvarnen kl 14.00. Inbjudan till utflykten går ut till regionmedlemmarna.

September-Oktober

Regionstyrelsemöte.

19 november

Nationella iktyosdagen. Regionn firar med föreläsning eller teater. Återkommer med information till regionmedlemmarna.

Utställningen ”IKTYOS – vad är det?”. Planerad utställning i Hyltebruk under året. Även om möjligt utställningen i samband med nationella iktyosdagen 19/11.