Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Karin Malmborg Löfgren

Ordförande och kontaktperson

Seldonsvägen 3

653 50 Karlstad

tel: 054-53 41 54

mejl: karinlofgren@hotmail.se

 

Region Dalsland och Värmland: Årets aktiviteter lägger vi ut när regionstyrelsen gjort sin planering.