Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Erika Helmersson

Kontaktperson

Byrängesvägen 18

811 92 Sandviken

tel: 026-25 76 48

Eva Fransson

Ordförande

Lövängsvägen 58

811 62 Sandviken

tel: 026-27 19 34

Detta händer i år

Vi lägger ut regionens aktiviteter när planeringen är klar.