Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Barbro Sälgström

Ordförande

Tel: 070-526 39 42

 

16 april

Regionårsmöte. Kallelse/inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

 

2 september

Medlemsmöte med höghöjds- och äventyrsklättring i Rättvik, på fina banan Högt och Lågt. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.