Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Anja Johansson

Kontaktperson

Örbygatan 8

753 24 Uppsala

tel: 018-71 08 13

Region 9 är för närvarande vilande och bedriver ingen verksamhet. Det går dock bra att höra av sig till kontaktpersonen eller till Iktyosföreningens kansli på 08-546 404 51 om man har frågor kring föreningen och iktyos.