Iktyostidningen

Iktyosföreningen ger ut en medlemstidning som heter Iktyostidningen. Den utkommer i färg med två nummer per år. Tidningen går även ut till ett antal hudkliniker, vårdcentraler och sjukhusbibliotek som är intresserade av att följa vad som händer inom föreningen.

Iktyostidningen tar upp aktuella händelser och aktiviteter på riks- och regionalplanet, redovisar nya forskningsrön, diskuterar och debatterar, delar med sig av tips och idéer och mycket mer. Vår ambition är att ha teman i båda numren. Vi välkomnar varmt våra medlemmar att skriva i tidningen!

Det senaste numret av Iktyostidningen finns att läsa om du klickar på knappen nedan.