Till höger hittar du närmare beskrivningar av de närliggande huddiagnoserna. Texterna är skrivna av docent Agneta Gånemo.

Dariers sjukdom (Keratosis follicularis)
Förvärvad iktyos (Aquired ichthyosis)
Keratodermia palmo plantaris (KPP)

 

 

 

Närliggande hudsjukdomar till iktyos

Här har vi samlat några hudsjukdomar som ”ligger nära” iktyossjukdomarna men är definierade/diagnosticerade som ”egna” hudsjukdomar. Foton kommer så småningom där det saknas på närliggande hudsjukdomar.

Dariers sjukdom (Keratosis follicularis)

Dariers sjukdom tillhör inte iktyossjukdomarna utan är en egen hudsjukdom med klarlagd orsak. De första hudsymtomen märks i allmänhet när barnet kommer i puberteten och får små förhårdnader i överhuden särskilt kring hårsäcksmynningarna. Huden, framförallt i ansiktet, på bröstet och på ryggen blir brunaktig med fuktiga och trasiga knottror. Även huden på andra områden på kroppen kan efter hand drabbas av dessa hudförändringar. Dessa partier kan lätt infekteras.

Fördjupning finns under länken nedan.

https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ovanliga-diagnoser/dariers-sjukdom/

 

Förvärvad iktyos (Aquired ichthyosis)

Förvärvad iktyos har inget samband med de övriga formerna av iktyos som här beskrivits. Den är inte ärftlig och uppträder inte hos nyfödda eller små barn. Förvärvad iktyos kommer i vuxen ålder, i samband med någon annan, oftast svår invärtes sjukdom. Symtomen är likartad som andra iktyosformer d v s. en torr och fjällig hud på hela eller delar av kroppen. Det finns ett 40-tal olika invärtes sjukdomstillstånd som kan orsaka förvärvad iktyos. Dessa är cancersjukdom, autoimmun sjukdom eller inflammatorisk sjukdom, uppfödningsrubbningar t.ex. glutenintolerans, metabolisk sjukdom såsom struma, kronisk lever- eller njursjukdom, infektionssjukdom såsom AIDS eller spetälska.  Även läkemedelsbiverkan kan förorsaka förvärvad iktyos. En svår underliggande sjukdom ger även en svår iktyos och fokus bör vara att bota den underliggande sjukdomen.

 

 

Keratodermia palmo plantaris (KPP)                                   

Keratodermia palmo plantaris (KPP) kallas även Palmo plantar keratoderma (PPK) vilka båda är en beteckning för kraftig hudförtjockning i handflator och fotsulor. Det finns även varianter med kraftig blås-och sårbildning och fuktig hudavlossning framförallt på fotsulorna. Ofta syns en markerad rand på sidan av foten, strax ovanför handflatan respektive fotsulan. KPP är särskilt vanlig i Norrbotten och Västerbotten och ärvs dominant, d v s flera generationer och flera personer i samma familj/släkt har denna hudförändring. Om fötterna/händerna varit i vatten en längre stund blir huden vit och svullen. Illaluktande fotsvett och svampinfektioner kan vara ett återkommande bekymmer. Andra mer ovanliga former av KPP finns och uppträder som enstaka fall i familjen. Dessa former är som regel svårare och märks då spädbarnet är några få månader som en kraftigt förtjockad och fjällig hud på det lilla barnets hand- och fotsulor. De flesta av de som har en lamellär iktyos har också en hudförtjockning på handflator och fotsulor i kombination med övriga hudsymtom.