Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Eva Näsström

Kontaktperson

Domsjö

tel: 070-559 53 52

mejl: eva.nasstrom@hotmail.com

Iktyosföreningens region 11 är från år 2016 en så kallad ”vilande region”.
Eva Näsström står nu som kontaktperson för region 11 och Du är varmt välkommen att höra av Dig till henne om Du har frågor/funderingar kring iktyos, utbyta erfarenheter m m.
Är Du som läser detta kanske medlem i Iktyosföreningen, boende inom region 11 och skulle tycka det vore spännande att på något sätt engagera Dig inom regionen? Hör gärna av Dig till Eva eller till Iktyosföreningens kansli, 08-546 404 51.