Bli en del av oss!

Våra medlemmar är vår styrka och vi har en hel del att erbjuda Dig om Du väljer att gå med i Iktyosföreningen. Vi finns för Dig som har någon form av iktyos, syndrom där iktyos är ett av symtomen och närliggande hudsjukdomar till iktyos samt närstående till diagnosbärare. Ju fler medlemmar vi är desto starkare är vi som organisation i vårt informations- och påverkansarbete gentemot sjukvården och andra viktiga samhällsinstanser/myndigheter som våra medlemmar berörs av. Vi sprider också information till allmänheten.
.

Som medlem i Iktyosföreningen får Du:

  • Vår medlemstidning Iktyostidningen utkommer med två nummer per år.
  • Råd och stöd gällande diagnosen och vad samhället kan erbjuda i stödväg.

  • Delta i vår föreningshelg i maj månad, detta till starkt subventionerad kostnad.
  • Information om den senaste forskningen på iktyossjukdomarna och syndrom där iktyos ingår.

  • Inbjudan till regionernas medlemsträffar.
  • Ta del av det intressepolitiska arbetet för förbättrad vård och omsorg för personer med iktyos.
  • Sist men inte minst, ha kontakt med andra i samma situation, vare sig Du är diagnosbärare eller närstående.
Medlemskap kostar 150 kr/år. Har hushållet fler personer och de också vill bli medlemmar betalar de 75 kr/år och person, oavsett ålder. När du blir medlem får du ett välkomstkit. Är du intresserad av kansliets månatliga nyhetsbrev, mejla till info@iktyos.se.

Avgiften sätts in på Iktyosföreningens bankgiro 5668-0556. Tänk på att skriva Ditt namn och Din adress. Är det fler medlemmar i hushållet anger Du även deras namn. Det går även bra att betala via SWISH, då är numret 123 668 7305 eller använd QR-koden nedan. Blir Du medlem efter 1 september innevarande år gäller medlemskapet även för hela det nästkommande året.

VARMT VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM I IKTYOSFÖRENINGEN!