Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Catharina Johansson

Ordförande och kontaktperson

Mobiltel: 070-813 17 56

 

 

19 augusti

Medlemsmöte på Rudenstams Gårdsbutik och Café i Huskvarna. Inbjudan går ut till regionens medlemmar.