Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Peter Andersson

Ordförande och kontaktperson

Alarp 2

571 97 Forserum

tel: 070-3495304

25 april

Regionårsmöte digitalt. Inbjudan/kallelse går ut till regionmedlemmarna.

OBS! Regionårsmötet är framflyttat. Regionstyrelsen funderar på att ha det på sensommaren och då kanske kunna träffas fysiskt. Information kommer framöver till regionmedlemmarna.

20 november

Medlemsträff på friluftsområdet Huskvarna IKHP. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.