Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Catharina Johansson

Ordförande och kontaktperson

Mobiltel: 070-813 17 56

23 april

Regionårsmöte på friluftsområdet vid Huskvarna IP. Kallelse/inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

18 september

Medlemsträff med besök på Huskvarnamuseet och restaurangbesök efteråt. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.