Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Peter Andersson

Ordförande och kontaktperson

Alarp 2

571 97 Forserum

tel: 070-3495304

Region Östergötland, Småland, Öland och Gotland: Årets aktiviteter lägger vi ut när regionstyrelsen gjort sin planering.