Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Eivor Rudin

Ordförande och kontaktperson

Öknavägen 201

632 39 Eskilstuna

tel: 073-805 99 58

7 april

Regionårsmöte i Eskilstuna. Vi besöker bl.a. Eskilstuna stadsmuseum och äter middag tillsammans. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.