Barn, ungdomar och vuxna är våra medlemmar. Det är vi som utgör Iktyosföreningen och våra medlemmar finns över hela landet. Iktyosföreningen grundades i Ängelholm i augusti 1988 av ett antal familjer med diagnosbärande barn.

Vi träffar på riks- och regionalnivå på medlemsmöten, vi anordnar föreläsningar, sprider information om iktyos, påverkar politiska beslut som gagnar våra frågor och medlemmar samt bevakar forskningen på iktyossjukdomarna. I och med att vi är en liten organisation blir gemenskapen tydlig när vi träffas. Vi delar erfarenheter, ger varandra tips och idéer, stöttar och lyssnar och inte minst välkomnar nya medlemmar.

Inte minst barnen har stor nytta av Iktyosföreningen. Man är ofta ensam om sin hudsjukdom på boendeorten och det kan vara nog så tufft när man är barn. Glädjen att på vår årliga föreningshelg och på regionträffar få träffa andra barn i samma situation är mycket betydelsefull. Det gäller såklart även syskon, föräldrar och andra närstående.

Kom med oss! Välkommen att läsa mer under länken Bli medlem