Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Niclas Nilsson

Ordförande och kontaktperson

Markvägen 19
934 32 Kåge

tel: 0910-720878

8 maj

Regionårsmöte. Vi börjar med en guidad visning på Sara kulturhus i Skellefteå, sedan fikar vi och har årsmöte på Espresso House. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

29 oktober

Medlemsträff i Skellefteå. Vi går på hockeymatch och ser Skellefteå AIK – Brynäs IF. Innan äter vi tillsammans. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.