Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Niclas Nilsson

Ordförande

Boviksbadet 15, 931 99 Skellefteå

Kontaktperson för regionen: Monica Andersson, e-post: monicameandersson@gmail.com

Här lägger vi ut regionens verksamheter när planeringen 2024 är klar.