Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Niclas Nilsson

Ordförande och kontaktperson

Markvägen 19
934 32 Kåge

tel: 0910-720878

12 oktober

Regionårsmöte på Stigs konditori i Skellefteå (ett något försenat årsmöte). Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.