En vetenskaplig studie från 2009 slår fast att det finns 18 olika former av iktyos, inklusive syndrom där iktyos ingår som ett av symtomen. Det är nya benämningar och snävare indelningar. Formerna finns beskrivna i en vetenskaplig s k konsensusartikel där forskare runt om i världen samarbetat. Professor Anders Vahlquist, Uppsala Akademiska sjukhus, är en av forskarna bakom artikeln.

Läs mer under Om IKTYOS

Från en internationell forskningsstudie:

Fler barn med harlekin iktyos överlever med rätt läkemedel

En studie om den allra svåraste formen av iktyos, harlekin iktyos, publicerades i juni 2011. Flera länder var involverade och från Sverige var bl a professor Anders Vahlquist och docent Agneta Gånemo med. Ett antal länders forskare har samlat in data från de som har konstaterad harlekin iktyos. Det som är nytt och glädjande i denna studie är framförallt överlevnaden i nyföddhets- och spädbarnsåldern som ökat dramatiskt med snabbt insättande av läkemedlet neotigason. Överlevnad utan neotigason är 24% och med neotigason hela 83%. Det innebär att de allra flesta barn överlever den första kritiska tiden om sjukhuset har kunskap om att barnet ska ha neotigason så snabbt som möjligt. Läkemedlet hjälper till att lossa på den tjocka hinnan som stramar åt runt nyfödda barn med harlekin iktyos.