Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Agneta Gånemo

Ordförande och kontaktperson

Landshövdingevägen 5A

262 52 Ängelholm

tel: 070-725 67 88

mejl: agneta@ganemo.se

Detta händer i år

 

23 februari

Regionstyrelsemöte

27 april

Studiebesök på Malmö chokladfabrik med berättelse om Mazettis historia. Därefter fika och regionårsmöte i Malmö. Kallelse/inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

25 maj

Medverkan på Iktyosföreningens årsmöte i Säter.

1 juni

Regionstyrelsemöte

31 augusti

Utfärd och studiebesök på Marinmuseet i Karlskrona. Inbjudan med information går ut till regionmedlemmarna.

19 november

Vi firar nationella iktyosdagen med aktiviteter i regionen.