Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Malin Gånemo Nilsson

Ordförande och kontaktperson

Tviggasjö 1406

282 65 Bjärnum

mejl: malin@tviggasjo.nu

 

7 maj

Regionårsmöte i Ystad. I samband med årsmötet blir det en guidad tur med veteranbrandbil. Inbjudan med detaljerad info går ut till regionmedlemmarna.

 

2 september

Familjedag i Djupdalsparken i Hässleholm. Kl 11 börjar det.  Vi kommer bl.a. spela frisbeegolf, leka i parkens lekplatser, lek i trafiklekskolan och grilla korv och fika. Inbjudan går ut till regionens medlemmar.