Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Agneta Gånemo

Ordförande och kontaktperson

Landshövdingevägen 5A

262 52 Ängelholm

tel: 070-725 67 88

mejl: agneta@ganemo.se

Detta händer i år

Aktiviteter läggs upp när planeringen är klar.