Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Agneta Gånemo

Ordförande och kontaktperson

Stora Väret 19

302 60 Halmstad

tel: 070-725 67 88

mejl: agneta@ganemo.se

 

 

Region Skåne/Blekinge: Årets aktiviteter lägger vi ut när regionstyrelsen gjort sin planering.