Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Malin Gånemo Nilsson

Ordförande och kontaktperson

Tviggasjö 1406

282 65 Bjärnum

mejl: malin@tviggasjo.nu

 

 

7 maj

Regionårsmöte i Eslöv. Först hålls årsmötet, därefter besök på leksaksmuseet. Inbjudan med information om tid och plats går ut till regionmedlemmarna.

27 augusti

Medlemsmöte på Autoseum i Simrishamn, ett av Europas främsta motormuseer med över 200 fordon. Här finns även musikmuseum, modellflygmuseum och leksaksmuseum. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

19 november

Utställning om iktyos och Iktyosföreningen på universitetssjukhuset i Lund, för att uppmärksamma nationella iktyosdagen.