Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Agneta Gånemo

Ordförande och kontaktperson

Landshövdingevägen 5A

262 52 Ängelholm

tel: 070-725 67 88

mejl: agneta@ganemo.se

 

 

Detta händer i år

 

22 februari

Regionstyrelsemöte.

13 juni

Regionstyrelsemöte

31 augusti

I och med det rådande läget med covid-19 flyttar regionen sitt årsmöte från det planerade datumet i april till 31 augusti istället. Årsmötet hålls i samband med utfärd till Fredriksdal i Helsingborg. Friluftsmuseum, botanisk trädgård, historiska museer och djur av svenska lantraser. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

19 november

Nationella iktyosdagen – regionen uppmärksammar dagen med aktiviteter.