Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Agneta Gånemo

Ordförande och kontaktperson

Landshövdingevägen 5A

262 52 Ängelholm

tel: 070-725 67 88

mejl: agneta@ganemo.se

Detta händer i år

 

23 februari

Regionstyrelsemöte

27 april

Studiebesök på Malmö chokladfabrik med berättelse om Mazettis historia. Därefter fika och regionårsmöte i Malmö. Kallelse/inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

25 maj

Medverkan på Iktyosföreningens årsmöte i Säter.

1 juni

Regionstyrelsemöte

31 augusti

Utfärd och studiebesök på Marinmuseet i Karlskrona. Inbjudan med information går ut till regionmedlemmarna.

19 november

Nationella iktyosdagen 19 november. Det firar regionen genom att ha utställningen om iktyos på hudkliniken på Helsingborgs sjukhus under vecka 47. Välkomna att besöka den!