Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Malin Gånemo Nilsson

Ordförande och kontaktperson

Tviggasjö 1406

282 65 Bjärnum

mejl: malin@tviggasjo.nu

12 maj

Regionårsmöte på Eslövs Bowling. Vi håller årsmöte och sedan bowlar vi. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.