Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Malin Gånemo Nilsson

Ordförande och kontaktperson

Tviggasjö 1406

282 65 Bjärnum

mejl: malin@tviggasjo.nu

 

 

13 mars

Regionstyrelsemöte med planering av verksamheter.

9 maj

Medverkan i Iktyosföreningens årsmöte (digitalt).

12 juni

Regionstyrelsemöte.

28 augusti

Medlemsträff med utfärd till Vattenriket, Kristianstad. I samband med träffen håller regionen årsmöte. Kallelse/inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

3-5 september

Deltagande i riksföreningens helg på Axevalla folkhögskola.

20 november

För att uppmärksamma nationella iktyosdagen inbjuder regionstyrelsen medlemmarna i region Skåne/Blekinge till en föreläsning av Agneta Gånemo. Rubriken är ”Från sjukvårdsbiträdeselev till docent” – hur barnens svåra sjukdom kan ge en ny livsuppgift.

Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.