Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Synöve Sjögren

Ordförande och kontaktperson

Åstorpsvägen 2

522 34 Tidaholm

mejl: sjogren@live.se

 

19 maj

Regionårsmöte med korvgrillning och dryck. Platsen är vid Rosenborgsskolan i Tidaholm. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.