Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Ywonne Nilsson

Ordförande och kontaktperson

mejl:  ywni@hotmail.com

 

Detta händer i år

 

15 jan

Regionstyrelsemöte med planering av aktiviteter.

7 mars

Regionårsmöte med lunch på Nygränd 2 i Gamla stan, Stockholm. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

26 augusti

Regionstyrelsemöte med bl.a. höstplanering.

10 oktober

Medlemsmöte med besök på Lida friluftsgård. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.