Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Ywonne Nilsson

Ordförande och kontaktperson

mejl:  ywni@hotmail.com

 

9 mars

Regionstyrelsemöte på Iktyosföreningens kansli. Planering av regionårsmötet och andra aktiviteter.

10 april

Regionårsmöte.

22 september

Regionstyrelsemöte. Förhoppningsvis kan styrelsen planera för en fysisk medlemsträff under senhösten.