Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Eva Andersson

Ordförande och kontaktperson

mejl: evakasparandersson@live.se

 

2 februari

Regionstyrelsemöte.

9 april

Regionårsmöte på Snickarmästarnas Hus i Gamla Stan, Stockholm. Regionen bjuder på lunch, kaffe och bakverk. Kallelse/inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

7 september

Regionstyrelsemöte.

8 oktober

Medlemsträff med besök på Paradoxmuseet (ett upplevelsemuseum i centrala Stockholm). Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.