Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Agneta Marve

Kontaktperson

tel: 0708-970777

mejl: agneta.marve@gmail.com

Stig Marve

Ordförande och kontaktperson

tel: 0708-170777

mejl: stig.marve@icloud.com

Detta händer i år

30 jan

Regionstyrelsemöte med planering av aktiviteter.

16 mars

Regionårsmöte. Kallelse med program kommer gå ut till regionmedlemmarna

Oktober

Besök på Tekniska museet. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.