Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Eva Andersson

Ordförande och kontaktperson

mejl: evakasparandersson@live.se

 

11 mars

Regionstyrelsemöte med bl.a. planering av regionårsmötet.

 

24 april

Regionårsmöte på Iktyosföreningens kansli i Sundbyberg. Efter årsmötet blir det en föreläsning från Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

September

Medlemsmöte med besök/visning på Hallwylska museet i Stockholm. Datum är 22 eller 29 september, vi återkommer med definitivt besked. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.