Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Agneta Marve

Kontaktperson

tel: 0708-970777

mejl: agneta.marve@gmail.com

Stig Marve

Ordförande och kontaktperson

tel: 0708-170777

mejl: stig.marve@icloud.com

Detta händer i år

30 jan

Regionstyrelsemöte med planering av aktiviteter.

16 mars

Regionårsmöte. Kallelse med datum, tid och program kommer gå ut till regionmedlemmarna.

Efter årsmötet har styrelsen konstituerande möte.

18 maj

Loppis med utställning och information om iktyos på Hågelby Gård, Tumba. Tid: 11-15.

Information om evenemanget går ut till regionmedlemmarna och läggs ut i Iktyosföreningens slutna facebookgrupp.

27 augusti

Regionstyrelsemöte.

13 oktober

Besök på Tekniska museet. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.