Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Eva Andersson

Ordförande och kontaktperson

mejl: evakasparandersson@live.se

 

1 februari

Regionstyrelsemöte.

 

25 mars

Regionårsmöte i Stockholm. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.

 

17 september

Medlemsmöte på Lida Friluftsgård i Tullinge. Den som vill kan klättra i Acropark. Inbjudan går ut till region medlemmarna.