Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Ywonne Nilsson

Ordförande och kontaktperson

mejl:  ywni@hotmail.com

 

9 mars

Regionstyrelsemöte på Iktyosföreningens kansli. Planering av regionårsmötet och andra aktiviteter.

10 april

Regionårsmöte.

22 september

Regionstyrelsemöte. Förhoppningsvis kan styrelsen planera för en fysisk medlemsträff under senhösten.

13 november

Medlemsmöte med besök på Polismuseet på Djurgården. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.