Iktyosföreningen är indelad i 12 regioner varav 10 av dessa har egna styrelser som bedriver verksamhet för medlemmarna inom sitt geografiska område. Flera regioner arbetar också med att sprida information och kunskap om iktyos i sina regioner. En del regioner samarbetar över gränserna när det gäller t ex medlemsmöten och föreläsningar. Engagemanget bygger på ideellt arbete.

Mikael Svensson

Ordförande och kontaktperson

Säve Djupedals väg 21

423 71 Säve

tel: 070-573 22 73

Detta händer i år

Vi lägger ut regionens aktiviteter när planeringen är klar.

3 maj

Planerat regionårsmöte. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.