Detta händer i år

Vi lägger ut planerade föreningsaktiviteter men även aktiviteter som uppkommer under hand, där Iktyosföreningen har en roll.

8-9 februari

Helgstyrelsemöte med budget- och verksamhetsplanering för året.

29 februari

Sällsynta dagen – en dag kring sällsynta diagnoser. Det är skottår i år och det är sällsynt eftersom det inträffar bara vart fjärde år. Riksförbundet Sällsynta diagnoser arrangerar en filmfestival med seminarier, diskussioner och intervjuer inom området. Iktyosföreningen kommer vara delaktig i dagen

6 mars

Iktyosföreningen deltar på seminarium/paneldiskussion under temat ”EU och sällsynta sjukdomar – kampen för högkvalitativ sjukvård”.  Arrangör är Europaparlamentets kontor och EU-kommissionen i Sverige.

19 mars

Iktyosföreningen deltar som representant för Riksförbundet Sällsynta diagnoser på Funktionsrätt Sveriges ordförandemöte om rätten till jämlik hälsa.

INSTÄLLT

Början av april

Iktyostidningen nr 1 skickas ut. Den är lite försenad utifrån rådande omständigheter i vårt samhälle.

25 april

Riksförbundet Sällsynta diagnoser har årsmöte. Iktyosföreningen deltar.

Mötet kommer att hållas digitalt utifrån rådande omständigheter i samhället.

30 maj

Föreningshelgen i år är inställd utifrån rådande omständigheter i samhället. Årsmöte kommer hållas digitalt lördagen den 30 maj kl 11.00. Kallelse/inbjudan går ut i Iktyostidningen nr 1. Där kommer även stå hur man går tillväga för att delta i årsmötet.

2-3 oktober

Regionkonferens för ideellt aktiva och andra intresserade, tillsammans med riksstyrelsen och ombudsmannen. Inbjudan med program skickas ut i augusti.