Detta händer i år

År 2024 – vi lägger ut planerade föreningsaktiviteter men även aktiviteter som uppkommer under hand, där Iktyosföreningen har en roll.  

27-28 januari

Riksstyrelsen har helgmöte med verksamhetsplanering och budget för året.

Mitten av mars

Iktyostidningen nr 1 i år skickas ut.  

11 april

Agneta och Mikael Gånemo föreläser om iktyos för sårsjuksköterskor på deras konferens i Jönköping. Ca 600 deltagare.

20 april

Riksförbundet Sällsynta diagnoser har årsmöte. Som medlemsorganisation i riksförbundet deltar Iktyosföreningen i det digitala årsmötet.

24-26 maj

Föreningshelg inklusive årsmöte, detta år i Halland. Inbjudan till alla medlemmar går ut i Iktyostidningen nr 1 i år.