Detta händer i år

Vi lägger ut planerade föreningsaktiviteter men även aktiviteter som uppkommer under hand, där Iktyosföreningen har en roll.

24 januari

Riksstyrelsemöte med budget- och verksamhetsplanering för året.

Mitten av mars

Iktyostidningen nr 1 skickas ut.

24 april

Årsmöte Riksförbundet Sällsynta diagnoser. Iktyosföreningen som medlemsorganisation deltar i årsmötet.

9 maj

Iktyosföreningens årsmöte. Kallelse går ut i Iktyostidningen nr 1 i mars månad. Årsmötet kommer att hållas digitalt.

Riksstyrelsen beslutade 24/1 att utifrån osäkerheten i dessa pandemitider flytta fram föreningshelgen till september. Se datum nedan.

3-5 september

Föreningshelg för våra medlemmar på fina Axevalla folkhögskola i Västergötland. Inbjudan med information går ut i Iktyostidningen nr 1.

21 september

Docent Agneta Gånemo och Iktyosföreningens ordförande Mikael Gånemo gästföreläser om iktyos, och behandling av fötter hos diagnosbärare, för drygt 100 blivande medicinska fotterapeuter. TUC-utbildningen (yrkeshögskoleutbildning) i Tranås.

Början av oktober

Iktyostidningen nr 2 skickas ut.

16 oktober

Iktyosföreningens ordförande Mikael Gånemo föreläser, tillsammans med docent Agneta Gånemo, i Malmö för cirka 200 fotterapeuter från hela Sverige. Ämnet är iktyossjukdomarna och hur dessa påverkar fötterna. Arrangör är Sveriges Fotterapeuter i Skåne.

16 oktober

Riksförbundet Sällsynta diagnosers höstmöte digitalt. Iktyosföreningen deltar.