Detta händer i år

År 2023 – vi lägger ut planerade föreningsaktiviteter men även aktiviteter som uppkommer under hand, där Iktyosföreningen har en roll.

4-5 februari

Riksstyrelsen har helgstyrelsemöte på Iktyosföreningens kansli i Sundbyberg. Verksamhetsplanering och budget för året.

Mitten av mars

Iktyosföreningen nr 1 skickas ut.

 

14 mars

Dialogmöte mellan patient- och funktionshinderorganisationer och IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Iktyosföreningen deltar.

 

22 april

Riksförbundet Sällsynta diagnoser har årsmöte. Iktyosföreningen deltar.

 

26-28 maj

Föreningshelg och årsmöte på Medlefors folkhögskola i Skellefteå. Inbjudan går ut i Iktyostidningen nr 1.

7 juni

Dialogmöte mellan funktionshinderorganisationerna och Socialstyrelsen. Iktyosföreningen deltar.

 

21-22 oktober

Riksförbundet Sällsynta diagnoser har höstmöte. Iktyosföreningen deltar.