Vill Du gå vidare från denna sida direkt till de olika formerna av iktyos, klicka på respektive nedan.

Nedan finns viktig information för Dig som arbetar med barn och äldre med iktyos.

 

Samhällets stöd

Samhället har olika former av stöd till personer som på grund av sjukdom/funktionsnedsättning behöver hjälp för att kunna leva ett så bra liv som möjligt och kunna klara av vardagen på ett tillfredsställande sätt.

På Försäkringskassan kan man ansöka om handikappersättning om man är vuxen och har iktyos och vårdbidrag om man har ett eller flera barn med iktyos. Man kan också söka bidrag för merkostnader om man t ex har stora utgifter för badsalt, oljor, salvor/krämer, specialmat vid födoämnesallergi, ökad klädförbrukning och ökade tvättkostnader. Alla dessa bidrag söks hos Försäkringskassan.

Man kan också söka bidrag för bostadsanpassning och bilstöd. Bostadanpassningsbidrag söks i den kommun man bor i och bilstöd söks hos Försäkringskassan.

Nedan kan Du läsa mer detaljerat om de olika bidragen. Har Du frågor eller behöver stöd i t ex en ansökan, hör av Dig till Iktyosföreningens kansli, tel 08-546 404 51 eller mejla till info@iktyos.se.  Föreningen rekommenderar också Agneta Gånemos bok ”IKTYOS – en handbok för Dig som vill veta mer!”. Förutom utförlig information om iktyossjukdomarna och behandling skriver hon en hel del om samhällets stöd. Du kan köpa den på föreningskansliet. Blir Du medlem nu i Iktyosföreningen får du boken gratis i ditt välkomstkit!

HANDIKAPPERSÄTTNING år 2019

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/handikappersattning

VÅRDBIDRAG år 2019 (för dig som har barn med funktionsnedsättning)

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/vardbidrag

BRA HEMSIDA OM BOSTADSANPASSNING

http://www.bostadscenter.se/