Vill Du gå vidare från denna sida direkt till de olika formerna av iktyos, klicka på respektive nedan.

Nedan finns viktig information för Dig som arbetar med barn och äldre med iktyos.

 

Samhällets stöd

Samhället har olika former av stöd till personer som på grund av sjukdom/funktionsnedsättning behöver hjälp för att kunna leva ett så bra liv som möjligt och kunna klara av vardagen på ett tillfredsställande sätt.

På Försäkringskassan kan man ansöka om merkostnadsersättning (ersätter tidigare handikappersättning för vuxna, ändringen är från 1/1 2019) för både vuxen och barn och omvårdnadsbidrag (ersätter tidigare vårdbidrag för barn, ändringen är från 1/1 2019) om man har ett eller flera barn med iktyos.

Man kan också söka bidrag för bostadsanpassning och bilstöd. Bostadanpassningsbidrag söks i den kommun man bor i och bilstöd söks hos Försäkringskassan.

Nedan kan Du läsa mer detaljerat om de olika bidragen. Har Du frågor eller behöver stöd i t ex en ansökan, hör av Dig till Iktyosföreningens kansli, tel 08-546 404 51 eller mejla till info@iktyos.se.

MERKOSTNADSERSÄTTNING, från 1/1 2019

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-vuxna

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-barn

OMVÅRDNADSBIDRAG, från 1/1 2019 (för dig som har barn med funktionsnedsättning)

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/omvardnadsbidrag

BRA HEMSIDA OM BOSTADSANPASSNING

http://www.bostadscenter.se/