Iktyosföreningen är till för Dig och Dina närstående!

Barn, ungdomar och vuxna är våra medlemmar. Det är vi som utgör Iktyosföreningen och vi är drygt 650 medlemmar och finns över hela landet. Iktyosföreningen grundades i Ängelholm i augusti 1988 av ett antal familjer med diagnosbärande barn. Vi träffar på riks- och...