Iktyosföreningen är till för Dig och Dina närstående!

Barn, ungdomar och vuxna är våra medlemmar. Det är vi som utgör Iktyosföreningen och våra medlemmar finns över hela landet. Iktyosföreningen grundades i Ängelholm i augusti 1988 av ett antal familjer med diagnosbärande barn. Vi träffar på riks- och regionalnivå på...