Detta händer i år!

Här lägger vi ut riksorganisationens möten och aktiviteter för 2017, både planerade och ad-hoc.

 

3-4 febr Styrelsen har helgmöte hos Veronica Ivarsson, Göteborg.
   
13 mars Iktyostidningen nr 1/2017 skickas ut.
   
5 april Dialogforum för patient- och funktionshinderorganisationerna tillsammans
  med IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg)
   
22 april Riksförbundet Sällsynta diagnoser har årsmöte, där Iktyosföreningen deltar.
   
12-14 maj Föreningshelgen i Karlstad dit samtliga medlemmar inbjuds via vår
  medlemstidning. Årsmöte den 13 maj. Nya styrelsen har möte under helgen.
   
22 maj Rådsmöte på Socialstyrelsen.
   
Aug/Sept Iktyostidningen nr 2 skickas ut i slutet av augusti/början av september.
   
6-7 okt Idé- och inspirationsmöte i Solna för de medlemmar som anmält intresse i
  förväg. Se information på startsidan på vår webbplats. Formell inbjudan med
  program skickas i september till de som anmält intresse att delta.
  Styrelsen har möte den 6 oktober.
   
21-22 okt Riksförbundet Sällsynta diagnoser har höstmöte med betoning på
  föreningsutveckling och medlemsnytta. Iktyosföreningen deltar och bl.a.
  håller en information om vårt infomaterial till förskola/skola och till 
  äldreomsorgen. Ordförande och ombudsmannen deltar.
   
27 nov Rådsmöte på Socialstyrelsen.
   
   
   

Varje månad går ett nyhetsbrev per mejl ut från kansliet till regionerna och till enskilda medlemmar som anmält intresse. Vill du ha nyhetsbrevet, mejla till info@iktyos.se eller ring 08-546 404 51.