Detta händer i år!

Här lägger vi ut riksorganisationens möten och aktiviteter för 2018, både planerade och ad-hoc.

 

3-4 febr  Styrelsemöte.
   
Mars  Iktyostidningen nr 1 skickas ut.
   
21 april  Årsmöte Riksförbundet Sällsynta
   diagnoser där Iktyosföreningen är medlem.
   
21 maj  Möte med IVO (Inspektionen för Vård
   och Omsorg)
   
26 maj  Årsmöte på kansliet i Sundbyberg.
   
31 aug-  Jubileumshelg i Ängelholm, Iktyosföreningen
2 sept  fyller 30 år. Inbjudan går ut till medlems-
   hushållen. Styrelsen har möte under helgen.
   
Okt  Iktyostidningen nr 2 i form av ett jubileums-
   nummer skickas ut.
   
20-21  Riksförbundet Sällsynta diagnoser har
okt  höstmöte. Iktyosföreningen deltar.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Varje månad går ett nyhetsbrev per mejl ut från kansliet till regionerna och till enskilda medlemmar som anmält intresse. Vill du ha nyhetsbrevet, mejla till info@iktyos.se eller ring 08-546 404 51.