Styrelsen

Iktyosföreningens styrelse efter årsmötet den 13 maj 2017 i Karlstad.

Ordförande
Mikael Gånemo, Hässleholm
076-363 62 63
mikael@ganemo.se
 
Ledamöter
Nina Johansson, Norrköping (vice ordförande)
070-813 17 56
 
Philip Janson, Stockholm
073-772 25 93
philip.janson@live.se
 
Dorota Nygaard, Mönsterås
070-233 70 40
 
Veronica Ivarsson, Göteborg
076-649 48 16
veronica.ivarsson@harryda.se
 
Ersättare
Barbro Sälgström, Säter
070-526 39 42
 
Jim Backvald, Helsingborg
070-585 38 53
jbackvald@hotmail.com
 
Karin Löfgren, Karlstad
073-142 04 86
karinlofgren@hotmail.se
 
 
Adjungerade till styrelsemöten är ombudsman Helene Reuterwall och kassör Rose-Marie Nilsson.