Verksamhet

Iktyosföreningen arbetar med

- att anordna aktiviteter på riks- och regionalnivå för och tillsammans med medlemmarna,

- att ge stöd till personer med olika former av iktyos och andra närliggande hudsjukdomar,

- att sprida information i det omgivande samhället om iktyos och andra närliggande hudsjukdomar,

- att påvisa orättvisor/ojämlikheter, bilda opinion och påverka i frågor som rör barn och vuxna med iktyos,

- att följa den svenska och internationella forskningen på iktyossjukdomarna,

- att samverka med andra funktionshinderorganisationer i gemensamma frågor.

Årsmötet är det högsta beslutande organet inom Iktyosföreningen. Årsmötet hålls i maj månad varje år i samband med Iktyosföreningens medlemshelg, på olika platser i landet varje år. Mellan årsmötena leds arbetet av styrelsen.

Iktyosföreningen är medlem i Riksförbundet Sällsynta diagnoser samt i ett europeiskt nätverk av iktyosföreningar (European Network for Ichthyosis, ENI).