Region 12 - Västerbotten, Norrbotten och Lappland

Ordförande och kontaktperson
Niclas Nilsson
Markvägen 19
934 32 Kåge
tel 0910-720878
 
Verksamhet i regionen 2018

Här lägger vi ut aktiviteter i regionen när deras planering är färdig.