Region 12 - Västerbotten, Norrbotten och Lappland

Ordförande och kontaktperson
Niclas Nilsson
Markvägen 19
934 32 Kåge
tel 0910-720878
 
Verksamhet i regionen 2018
23 maj Regionårsmöte i Eddahallen i Skellefteå. 
  Vi börjar med att besöka utställningen Titanic.
  Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.