Region 12 - Västerbotten, Norrbotten och Lappland

Ordförande och kontaktperson
Niclas Nilsson
Markvägen 19
934 32 Kåge
tel 0910-720878
 
Verksamhet i regionen 2017
27 april Regionårsmöte på Kanalskolan i Skellefteå.
  Förutom årsmötet är en prova-på-aktivitet bokad
  i samarbete med Medborgarskolan. 
  Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.
   
27 aug Medlemsträff på Jävrebodarnas fiskecamp. Vi äter viltbuffé
  (lax, viltskav, klyftpotatis och grönsaker) och besöker sedan
  bruksmuséet. Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.