Region 9 - Västmanland och Uppland

Kontaktperson
Anja Johansson
Örbygatan 8
753 24 Uppsala
tel 018-71 08 13

Verksamhet i regionen 2018
Region 9 är för närvarande vilande och bedriver ingen verksamhet. Det går dock bra att höra av sig till kontaktpersonen eller till Iktyosföreningens kansli på 08-546 404 51 om man har frågor kring föreningen och iktyos.