Region 8 - Stockholm

Ordförande
Stig Marve
0708-170777
stig.marve@icloud.com
 
Kontaktperson
Ordförande samt ledamot Agneta Marve: 0708-970777, agneta.marve@gmail.com
 
Verksamhet i regionen 2018
 
24 jan Regionstyrelsemöte.
   
10 mars Regionårsmöte i Snickarmästarnas Hus
  i Gamla Stan, Stockholm. Philip Janson inleder
  mötet med att berätta om hur det är att leva med
  blåsbildande iktyos. Inbjudan går ut till
  regionmedlemmarna.
   
16 mars Föreläsning om iktyos för blivande fotterapeuter
  på Axelsons fotterapiutbildning i Stockholm.
   
21 aug Regionstyrelsemöte.