Region 7 - Närke och Sörmland

Ordförande och kontaktperson
Eivor Rudin
Öknavägen 201
632 39 Eskilstuna
tel 016-35 10 49
 

Verksamhet i regionen 2018

21 april Regionårsmöte i Eskilstuna. 
  Förutom årsmötet besöker vi Munktellmuseet
  och äter tillsammans på restaurang. Inbjudan
  går ut till regionmedlemmarna.