Region 7 - Närke och Sörmland

Ordförande och kontaktperson
Eivor Rudin
Öknavägen 201
632 39 Eskilstuna
tel 016-35 10 49
 

Verksamhet i regionen 2017

7 maj Regionårsmöte i Katrineholm.
  Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.