Region 6 - Dalsland och Värmland

Ordförande och kontaktperson
Karin Löfgren
Seldonsvägen 3
653 50 Karlstad
Tel 054-53 41 54
karinlofgren@hotmail.se

Verksamhet i regionen 2017

15 maj Regionårsmöte hos ordförande Karin Löfgren.
  Inbjudan går ut till regionens medlemmar.
   
10 dec Regionen bjuder sina medlemmar på en dag på
  Selma SPA i Sunne.