Region 6 - Dalsland och Värmland

Ordförande och kontaktperson
Karin Löfgren
Seldonsvägen 3
653 50 Karlstad
Tel 054-53 41 54
karinlofgren@hotmail.se

Verksamhet i regionen 2018

6 maj Regionårsmöte på SPA Sundstabadet.
  Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.