Region 5 - Västergötland

Ordförande och kontaktperson
Synöve Sjögren
Åstorpsvägen 2
522 34 Tidaholm
tel 0502-105 24
sjogren@live.se

Verksamhet i regionen 2017

26 mars Regionårsmöte hos ordförande. 
  Efter mötet spelar vi bowling i Tidaholm.
  Kallelse går ut till regionmedlemmarna.