Region 5 - Västergötland

Ordförande och kontaktperson
Synöve Sjögren
Åstorpsvägen 2
522 34 Tidaholm
tel 0502-105 24
sjogren@live.se

Verksamhet i regionen 2018

14 maj Regionårsmöte kl 17.00 på bisonfarmen Gate i Hjo.
  Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.