Region 4 - Göteborg (031-området) och Bohuslän

Ordförande och kontaktperson
Mikael Svensson
Båtsman Kapers gata 18
422 57 Hisings-Backa
070-573 22 73
 

Verksamhet i regionen 2017

Vi lägger ut aktiviteterna när planeringen är färdig.
 
23 april Regionårsmöte kl 13.00 på Café Azalea i
  Slottsskogen, Göteborg.
  Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.
   
V 9-11 Utställning om iktyos och Iktyosföreningen
  på Backa bibliotek i Göteborg.
   
19 sept Styrelsemöte.
   
9 dec Julmarknad på Naturhistoriska museet i
  Göteborg. Inbjudan går ut till region-
  medlemmarna.