Region 4 - Göteborg (031-området) och Bohuslän

Ordförande och kontaktperson
Mikael Svensson
Säve Djupedals väg 21
423 71 Säve
070-573 22 73
 

Verksamhet i regionen 2018

14 april Regionårsmöte på Mollösunds Ljus, Ellös.
  Efter mötet fika på Göksäter. Inbjudan går ut
  till regionmedlemmarna.
   
7-28 maj Utställning om iktyos och Iktyosföreningen på
  Backa bibliotek, Selma Lagerlöfs torg 16 i Göteborg.
   
25 okt Planerar medlemsmöte på "Lights in Alingsås". 
  Återkommer med mer info senare.
   
5-30 nov Utställning om iktyos på Biskopsgårdens
  bibliotek, Vårväderstorget 3 i Göteborg.