Region 3 - Småland, Östergötland, Öland och Gotland

Ordförande och kontaktperson
Peter Andersson
Alarp 2
571 97 Forserum
tel: 070-3495304

 

Verksamhet i regionen 2018
 
10 mars Regionårsmöte hos ordförande
  Peter Andersson i Forserum. Kallelse går ut
  till regionmedlemmarna.
   
29 sept Medlemsträff med bowling på Racketcentrum i
  Jönköping. Inbjudan går uut till regionmedlemmarna.