Region 3 - Småland, Östergötland, Öland och Gotland

Ordförande och kontaktperson
Peter Andersson
Alarp 2
571 97 Forserum
tel: 070-3495304

 

Verksamhet i regionen 2017
 
11 mars Regionårsmöte med bowling och förtäring
  i Åtvidaberg. Inbjudan går ut till medlemmarna.
   
2 sept Medlemsträff med minigolf på Tabergtoppens
  minigolfbana. Regionen bjuder på entré och fika.
  Inbjudan går ut till medlemmarna.