Region 1 - Skåne och Blekinge

Ordförande och kontaktperson
Agneta Gånemo
Landshövdingevägen 5A
262 52 Ängelholm
tel 070-725 67 88
agneta@ganemo.se

Verksamhet i regionen 2018
 
13 febr Regionstyrelsemöte.
   
21 april Regionårsmöte i Hässleholm med besök
  på Hässleholms modelljärnväg. Inbjudan går ut
  till regionmedlemmarna.
   
26 maj Medverkan i Iktyosföreningens årsmöte i
  Sundbyberg.
   
18 juni Regionstyrelsemöte.
   
31 aug- Iktyosföreningens 30-årsjubileum i Ängelholm.
2 sept Region 1 är värdregion för jubileumshelgen.
   
17 nov Vi firar nationella iktyosdagen med aktiviteter
  i regionen.