Region 1 - Skåne och Blekinge

Ordförande och kontaktperson
Agneta Gånemo
Landshövdingevägen 5A
262 52 Ängelholm
tel/fax 0431-283 80
agneta@ganemo.se

Verksamhet i regionen 2017
 
22 april Regionårsmöte samt besök med härliga bad på Vattenhuset.
  Inbjudan går ut till regionmedlemmarna.
   
12-14 maj Deltagande i Iktyosföreningens föreningshelg i Karlstad.
   
15 juni Regionstyrelsemöte.
   
26 augusti Medlemsmöte med sommarutfärd till Vattenhallen Science Center
  i Lund. Här kan våra barn bygga, laborera och experimentera.
   
6-7 oktober Deltagande i Idé- och Inspirationsmötet i Solna.
   
19 november Internationella iktyosdagen med aktiviteter i regionen.