Iktyosföreningen är till för Dig och Dina anhöriga!

 

Barn, ungdomar och vuxna är våra medlemmar. Det är vi som utgör Iktyosföreningen och år 2018 firar vi vårt 30-årsjubileum. Vi är ca 700 medlemmar och finns över hela landet.

Vi träffar på riks- och regionalnivå på medlemsmöten, vi anordnar föreläsningar, sprider information om iktyos, påverkar politiska beslut som gagnar våra frågor och medlemmar samt bevakar forskningen på iktyossjukdomarna. I och med att vi är en liten organisation blir gemenskapen tydlig när vi träffas. Vi delar erfarenheter, ger varandra tips och idéer, stöttar och lyssnar och inte minst välkomnar nya medlemmar. 

Inte minst barnen har stor nytta av Iktyosföreningen. Man är ofta ensam om sin hudsjukdom på boendeorten. Glädjen att på vår årliga föreningshelg och på regionträffar få träffa andra barn i samma situation är mycket betydelsefull. Det gäller såklart även syskon, föräldrar och andra anhöriga.

Denna bild är från ett medlemsmöte i Furuviks djurpark, en familjedag arrangerad av styrelsen i region 10 som omfattas av Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. 

Kom med oss! Läs mer under länken Bli medlem.

 

 

 

 

Publicerad: 2016-09-30